เว็บไซต์หน่วยงาน      
  รายการหลัก
    เข้าสู่ระบบ
    รายวิชาที่เปิดสอน
    ปฏิทินการศึกษา
    รายนามผู้สำเร็จการศึกษา
    ตารางสอนอาจารย์
    รายนามผู้รับคุมสอบแทน
    ตารางการใช้ห้อง
    คำถามที่พบบ่อย
    สหกิจศึกษา
    กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
    แบบฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม 
    ตรวจคะแนนความประพฤติ
    ทุนเงินกู้ / กยศ.
 
  กองการเงิน
    เว็บไซต์กองการเงิน 
 
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    Facebook 
 Hot links

ร่วมค้นหาและตรวจสอบ วันเวลาทำรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษา คลิ๊กได้เลย

เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว ทั้งส่วนงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คลิ๊กได้เลย

เผยรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ เงื่อนไขการเปิดรับ หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ คลิ๊กได้เลย

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีที่จบ คณะ และสาขา คลิ๊กได้เลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนออนไลน์โดยเข้าเมนูประเมินอาจารย์ ในระบบบริการนักศึกษา โดยสามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2558.... [ 17 ธันวาคม 2557]

การสอบไล่ปลายภาคต้น 2557
  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 รายละเอียด >>> คลิกที่นี่.... [ 12 ธันวาคม 2557]

เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบ
  สำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน UTCC WIFI ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็น Id ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เช่น Username : 55011050XX Password : Id1122334455667
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ http://change.utcc.ac.th เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบ.... [ 3 ธันวาคม 2557]

ปฏิทินการศึกษา 2557
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา >>> คลิกที่นี่.... [ 4 เมษายน 2557]


Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008