เว็บไซต์หน่วยงาน      
  รายการหลัก
    เข้าสู่ระบบ
    รายวิชาที่เปิดสอน
    ปฏิทินการศึกษา
    ตารางสอนอาจารย์
    รายนามผู้รับคุมสอบแทน
    ตารางการใช้ห้อง
    คำถามที่พบบ่อย
    สหกิจศึกษา
    กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
    แบบฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม 
    ตรวจคะแนนความประพฤติ
    ทุนเงินกู้ / กยศ.
 
  กองการเงิน
    เว็บไซต์กองการเงิน 
 
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    Facebook 
 Hot links

ร่วมค้นหาและตรวจสอบ วันเวลาทำรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษา คลิ๊กได้เลย

เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว ทั้งส่วนงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คลิ๊กได้เลย

เผยรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ เงื่อนไขการเปิดรับ หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ คลิ๊กได้เลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน Exit Exam
  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนการสอบ Exit Exam >>> คลิกที่นี่.... [ 23 มีนาคม 2558]

ปฏิทินการศึกษา 2558
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา >>> คลิกที่นี่.... [ 26 กุมภาพันธ์ 2558]

การสอบไล่ปลายภาคต้น 2557
  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 รายละเอียด >>> คลิกที่นี่.... [ 12 ธันวาคม 2557]

ปฏิทินการศึกษา 2557 (ฉบับเปลี่ยนแปลงภาคฤดูร้อน)
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา(ฉบับเปลี่ยนแปลงภาคฤดูร้อน) >>> คลิกที่นี่.... [ 6 กุมภาพันธ์ 2557]


Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008