รายการหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก  (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ >>คลิก<<
*กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<
*ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร >>คลิก<<
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 095-367-5512
ผู้ประกาศ   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย