รายการหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก  (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ *กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร
มีคำถามติดต่อ 0812784559

ผู้ประกาศ   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2561
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย